Екологичен град

Екологичен град

Ръстът на населението в градовете, отбелязан през последните години и концентрацията интензивното развитие на производствените и непроизводствените сектори на икономиката са високи.

Така околната среда в много градове по света вече не е в състояние да отговори на много от биологичните и социалните нужди на съвременния човек.

Модерният град е система, която променя целия околен свят. Градът променя всички компоненти на природата – атмосферно пространство, растителност, почва, релеф, хидрографска мрежа, подземни води и дори климат.

Причини за въздействие върху околната среда

Причината за такова значително напрежение на екологичната ситуация в мегаполисите е, че териториалното им пространство е подложено на интензивно развитие и антропогенно налягане. Това се получава в резултат на взаимно натрупване на фактори и се характеризира със значителна гъстота на населението.

Мощна заплаха от антропогенен характер е развито производство, енергийни комплекси и комунални услуги. В градовете, в които има стари агломерационни центрове, до днес са запазени исторически дефинирани серии от функционални зони – промишлени, общински, жилищни и рекреационни.

Ако няма необходимите санитарно-защитни мерки, това предопределя високо ниво на замърсяване на околната среда. Освен това трябва да вземете предвид, че антропогенната компонент на екологичните промени до голяма степен се определя от енергоемките технологии. Това от своя страна води до влошаване на качеството на околната среда като цяло. Затова е важно всеки съвестен гражданин да се отнася разумно и отговорно. Ако сега се налага да изхвърляте стари мебели София, вижте тук: https://www.depo.bg/stari-mebeli-sofia.

Във връзка с подобни проблемът за създаването на екологосъобразни технологии е от първостепенно значение при планирането на устойчивото градско развитие.

Признаци на модерните зелени градове

Сега е време за жителите на планетата да построят еко-приятелски градове. По това време светът не може да се похвали с голям брой еко-градове, първоначално създадени по такъв начин, че да намалят вредното въздействие върху природата.

Все пак всеки град може да се стреми да стане по-екологичен и щадящ здравето си. За това помага depo.bg.